О нама

Предшколска установа „14.октобар“ је једина установа тог типа на територији општине Мало Црниће. Рад се организује у централном објекту у Малом Црнићу, издвојеним одељењима  у Смољинцу, Шапину, Божевцу, Црљенцу и Топоници.
      Мало Црниће се налази у Стишкој равници кроз коју протичу реке Млава и Витовница, језеро у Заовачкој шуми, где се налазе манастири Заова и Брадaча. Околина је окупана сунцокретима, житним пољима и кукурузима. Богатство и разноликост језика, културе, традиције и народних обичаја, такође су битни чиниоци за рад установе.

       Предшколска установа ,,14 октобар” тежи, да кроз стручно усавршавање у свим областима, кроз континуирани процес учења, кроз праћење и примену нових методичких, педагошких и друштвених тенденција, подиже квалитет рада. Свој рад темељи на потребама, интересовањима и могућностима деце, својим материјалним и кадровским капацитетима, трудећи се да стекне и одржи поверење родитеља и друштва као целине, и организује се уз сво уважавање и поштовање националних и културних разлика.
              Наша установа организује рад са децом јасленог узраста (12-36 месеци) и предшколског узраста (3-6,5 година). Рад организује и реализује стручно заступљен кадар.

     У циљу адекватног остваривања васпитно – образовног рада, родитељи нису само  посетиоци, већ и активни учесници у реализацији програма, па сарадњи са породицом придајемо посебан значај.

     Досадашње искуство је показало да рад у предшколској установи има ефекта на развој деце само уколико у раду установе партиципирају не само родитељи већ и локално окружење. То подразумева  да локална заједница директно учествује у животу установе, већ и  прожимање садржаја у ове три средине.

    Један од најбитнијих аспеката сарадње са друштвеном средином је сарадња предшколске установе са основном школом. Ове две институције  тесно сарађују, да би процес преласка детета из једне у другу установу текао што безболније и успешније.

 

ИСТОРИЈАT

 

    Историјат Предшколске установе ,,14 октобар” Мало Црниће

 

 Општина Мало Црниће, према броју становника и површини на којој се простире, спада у ред мањих општина Браничевског округа.  Скупштина СИЗ-а дечје заштите општине Мало Црниће, на седници одржаној дана 19.децембра 1981.године, донела је ОДЛУКУ о оснивању Радне организације за подизање, васпитање и збрињавање деце предшколског узраста. Елаборатом је предложено да нова радна организација добије име по дану ослобођења Малог Црнића – 14. октобар. Средствима солидарности Републичке заједнице дечје заштите наменски су изграђени објекти у Малом Црнићу, Божевцу, Смољинцу и Топоници и Црљенцу- полудневни боравак и простори за децу при истуреним одељењима Основних школа у селима: Шапине, Батуша, Салаковац, Велико Црниће и Кула- минимални програм два пута недељно по три сата.  Седиште РО било је у Малом Црнићу. 

 Прва деца уписана су 1.марта 1982.године, укупан број деце био је 211.   За првог директора изабрана је Жанка Ђелић.Убрзо, функцију директора преузима Златана Стевић, која обавља и послове васпитача до септембра 2005.године. Стрпљиво, са пуно љубави и знања, према деци и делатности, а мало могућности – у континуитету више од две деценије ради на развоју наше установе.

      Велики допринос дала је сарадња са родитељима, основном школом, црквом, директорима предшколских установа и надлежним министарством. Радна организација мења назив 1991.године у Установа за децу предшколског узраста „14.октобар“. Поред тога, има потпуно стручни кадар – дипломиране васпитаче са положеним стручним испитом.  Велики успех остварен је 2000. године увођењем целодневног боравка за децу од 3-7 година на сеоском подручју. На основу Закона о Основама система васпитања и образовања, уследио је потпун обухват деце предшколског узраста на територији наше општине. Тада су оформљене нове васпитне групе у Калишту, Великом Селу, Врбници  и Кобиљу,  које су у потпуности опремљене и прилагођене узрасту деце. Ослушкујући потребе родитеља формирала се јаслена група – узраст деце од 1-3 године. За потребе деце овог узраста преуређен је простор у вртићу (санитарни чвор, намештај, гардероба и тераса за игру деце на свежем ваздуху). Мешовита јаслена група добила је назив „Мали Принц“ и почела је са радом 01.09.2007. године на задовољство и радост свих. У јасленој групи ради стручни кадар медицинске сестре – васпитачи. 

   Потребе за смештајем деце у вртић, превазилазе умногоме смештајне капацитете па је неопходнa у наредном периоду, у интересу  развојних потреба деце и родитеља, изградња новог вртића.